marketing & communicatie 

20 JAAR ANTHILL
REWIND NAAR 2000
KAMER VAN KOOPHANDEL

TERUGSPOELEN MET
ED VAN RIJSWIJK
TOEN: SERVICEMANAGER

‘Veel enthousiasme en energie om originele artikelen te bedenken’

Terugspoelen met … Agnes Hijman

Toen: marketing en sales assistant bij Bayer Pet Care

Nu: marketing officer bij Bayer Pet Care

‘Anthill heeft begin jaren 2000 een belangrijke bijdrage geleverd aan de creatie van ons ‘Bolfo Bulletin’ welke wij destijds ieder kwartaal verstuurden aan dierenspeciaalzaken. Ieder kwartaal hadden we overleg met Anthill en zette zij zich met veel enthousiasme en energie om originele artikelen en interviews te bedenken. Anthill zorgde voor een professionele uitstraling van ons Bolfo Bulletin. Menig winkelier heeft ons destijds gebeld om nog een extra Bolfo Bulletin op te vragen!’

Project: kwartaalmagazine voor dierenspeciaalzaken

Vier keer per jaar een magazine vullen rondom Bayer Pet Care. Maar zodanig dat het afwisselend en interessant blijft voor eigenaren van dierenspeciaalzaken. Dat was de uitdaging die wij met beide handen hebben aangepakt. Wij verzorgden alles van A tot Z. Van redactievergadering tot ideeën en van het regelen van interview en fotograaf op locatie tot en met het drukwerk.