marketing & communicatie 

COMPLEX PRODUCT ‘OVER DE BÜHNE’

Complexe producten en/of diensten zijn soms moeilijk uit te verkopen. Voor ANP Persbureau brachten we complexe informatiediensten goed ‘over de bühne’ met heldere animaties. Handig online en dé ingang voor een eerste gesprek met een accountmanager.

Klant: ANP

Diensten: Politieke Monitoring, Media Monitoring en Media Analyse

Taken: positionering, (online) strategie, story en creatie

Vaste opbouw, flexibel toegepast
Alle filmpjes hebben een doordachte insteek en opbouw. We starten altijd met het probleem van de klant. Zo herkent hij zichzelf en blijft geïnteresseerd.

Bij producten zonder concurrenten is er meer tijd voor de probleembeschrijving. We laten zien dat we de klant begrijpen. Daarna bespreken we kort het product.

Bij producten met duidelijke concurrenten schetsen we eerst kort het probleem. Daarna focussen we snel op de USP’s van ANP als organisatie. Betrouwbaarheid van de informatie staat hierbij centraal.